نرم افزار مدیریت پروژه | سیستم مدیریت پروژه | سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه زفره سیستم جهت مدیریت پروژه یکی از بهترین سامانه مدیریت پروژه می باشد. نرم افزار مدیریت پروژه فوق الذکر بسیار ساده و آسان می باشد.

  • ثبت نام
  • انتخاب بسته
  • پرداخت

ثبت نام

مرحله اول ساخت حساب کاربری در زفره سیستم

انتخاب پکیج

مرحله دوم انتخاب پکیج مورد نظر از بین پکیج های متنوع زفره سیستم

مشخصات بسته
هزینه (ریال)
یک ساله - 5 ماه رایگان
10 گیگابایت فضا برای ذخیره فایل
3500000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما دوازده ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
شش ماهه - دو ماه رایگان
5 گیگابایت فضا برای ذخیره فایل
1900000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما شش ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
یک ماهه
2 گیگابایت فضا برای ذخیره فایل
500000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما سه ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
نسخه دمو
1 گیگابایت فضا برای ذخیره فایل
1000ریال
دمو - اطلاعات شما در صورت تمدید نکردن پس از یکماه پاک خواهد شد و امکان بازگشت ندارد.
مادام العمر
2 گیگابایت فضا برای ذخیره فایل
15000000ریال
مالکیت نرم افزار + فضا و پشتیبانی ۲ ساله

پرداخت

مرحله آخر پرداخت خود را انجام دهید تا سفارش شما تکمیل شود.

بسته انتخابی شما

یک ساله - 5 ماه رایگان
10گیگ بایت فضای ذخیره سازی
پس از پایان زمان اعتبار، شما دوازده ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
3500000هزینه
شش ماهه - دو ماه رایگان
5گیگ بایت فضای ذخیره سازی
پس از پایان زمان اعتبار، شما شش ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
1900000هزینه
یک ماهه
2گیگ بایت فضای ذخیره سازی
پس از پایان زمان اعتبار، شما سه ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
500000هزینه
نسخه دمو
1گیگ بایت فضای ذخیره سازی
دمو - اطلاعات شما در صورت تمدید نکردن پس از یکماه پاک خواهد شد و امکان بازگشت ندارد.
1000هزینه
مادام العمر
2گیگ بایت فضای ذخیره سازی
مالکیت نرم افزار + فضا و پشتیبانی ۲ ساله
15000000هزینه

بعد از تکمیل مرحله پرداخت اطلاعات ورود به کنترل پنل زفره سیستم شما برایتان ایمیل می شود.

شرکت خود را بهتر مدیریت کنید
حس اطمینان در مدیر . حس اعتماد در مشتری حس دیده شدن در کارمند
مدیریت شرکت٫ نرم افزار مدیریت پروژه ٫ سیستم مدیریت پروژه ٫ سامانه مدیریتی قدرتمند.