×
×
Atec

آماده سازی اراضی شهرک امیرکبیر

توضیحات

کارفرما:
مکان:

شهرک صنعتی امیرکبیر در کیلومتر ۵ جاده‏ی کاشان – نطنز واقع شده است. سقف اراضی شهرک حدود ۱۳۰۰ هکتار است که بخشی از آن ( اراضی فاز اول ) آماده سازی و در طول ۱۲ سال فعالیت ( از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ ) واگذار گردیده‏اند و اراضی فاز ۲ آن وسعتی بالغ بر ۱۱۰۰ هکتار را شامل می‏شود.
سهم اراضی با کاربری صنعتی در این شهرک براساس طرح ارائه شده بالغ بر ۷۱ درصد است. باقی اراضی به فضاهای خدماتی، شبکه‏ی راه‏ها، کانال دفع آب‏های سطحی منطقه و فضاهای سبز اختصاص یافته است. سهم اراضی فضای سبز در این شهرک ۷۹/۹ درصد (نزدیک به ۱۰ درصد) در نظر گرفته شده است.
با توجه به موقعیت شهرک در کاشان و درخواست متقاضیان، بیشترین سهم از صنایع به گروه نساجی و پوشاک اختصاص یافته که معادل ۷۴ درصد از اراضی صنعتی شهرک است. با توجه به همین شرایط کمترین سهم با ۴/۰ درصد به صنایع کانی غیرفلزی اختصاص یافته است.

سرویس های مرتبط با این پروژه