×
×
Atec

رستوران شاندیز کیش

توضیحات

کارفرما:
مکان:
به جهت نزدیک بودن رستوران شاندیز کیش به سطح دریا، در این پروژه به طراحی پمپ حرارتی زمین گرمایی (سیکل باز) پرداخته شده است.
با عنایت به اینکه منطقه کیش دارای پتانسیل بسیار مناسبی جهت استفاده از انرژی خورشیدی می‏باشد، در این پروژه تمام آب گرم مصرفی مورد نیاز رستوران توسط انرژی خورشید تأمین گردیده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه