×
×
Atec

شهرک صنعتی ایران خودرو سازه

توضیحات

کارفرما:
مکان:

شهرک صنعتی ایران خودرو به منظور استقرار صنایع و کارگاههای قطعه سازان خودرو موسوم به ( صنایع خودرو و نیرو محرکه ) در نظر گرفته شده است .
اهداف کلی ایجاد ( شهرک صنعتی ایران خودرو – تاکستان ) را می توان به سه بخش عمده معرفی کرد :
۱) هم افزایی قطعه سازان با یکدیگر در راستای ارتقای تکنولوژی ساخت قطعات با کمک خودروساز .
۲) ایجاد زیرساخت های مشترک تحقیقاتی و کیفیتی .
۳) ایجاد اشتغال های زود بازده و پایدار بهمراه زمینه ی توسعه ی صادرات صنعتی .
موقعیت شهرک صنعتی ایران خودرو – تاکستان ، در فاصله ی ۱۵ کیلومتری خارج از تاکستان به طرف قزوین قرار گرفته است .

سرویس های مرتبط با این پروژه