×
×
Atec

مبل و روشنایی کوثر یزد

توضیحات

کارفرما:
مکان:
زمین پروژه به مساحت حدود ۵۷ هکتار در مسیر جاده ی یزد به تفت قرار گرفته است . این شهرک ، تعدادی ساختمانهای مختلف با کاربری های گوناگون، شامل مجتمع های تجاری ، اداری و نمایشگاهی ، فروشگاه های منفرد، مسجد و … را در خود جای داده است . مجموع زیربنای پروژه حدود ۸۰۰ هزار متر مربع می باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه