×
×
Atec

مجتمع نام آوران تاج

توضیحات

کارفرما:
مکان:

مرکز معاملات و خرید و فروش چینی و بلور تهران، واقع در میدان شوش دارای قابلیت چشمگیری برای نوسازی و توسعه است. در همین راستا شرکت نام آوران مهندسی و شرکا برای ساخت یک مجتمع تجاری – اداری سرمایه گذاری کردند. مساحت زمین در حدود ۳۰۰۰ مترمربع و زیربنای پروژه در حدود ۱۸۰۰۰ مترمربع شامل طبقه‏ی زیرزمین دوم برای تأسیسات و انبارها، زیرزمین اول، همکف (و نیم طبقه)، اول (و نیم طبقه) برای کاربری تجاری و طبقه‏ی دوم به کاربری اداری اختصاص یافته است.
در طراحی و ساخت این مجتمع کوشش شده است که سیستم‏های مناسب تهویه و تأسیسات الکتریکی به کار رود. ساختمان دارای سه دستگاه دیزل ژنراتوری می‏باشد که در واقع کل سیستم‏های الکتریکی را تغذیه می‏کنند.
ایده‏های نوین در طراحی معماری داخلی، فضای باز وسیع مرکزی و پله‏های برقی که دسترسی به طبقات مختلف را تسهیل می‏کنند، از جمله ویژگی‏های مجتمع است. اجرای مجتمع از اوائل سال ۱۳۸۷ شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
پیش‏بینی می‏شود که طبقات همکف و زیرزمین اول در چند روز آینده تکمیل و به بهره‏برداران تحویل داده شود.

سرویس های مرتبط با این پروژه