قوانین و مقررات

قوانین استفاده از زفره سیستم

قوانین استفاده از زفره سیستم بسیار ساده و واضح هست٫ سعی کردیم قوانین را تا حد امکان ساده نماییم تا استفاده از نرم افزار بسیار آسان گردد.

۱-کاربر متعهد می گردد در زمان موعد نسبت به تمدید بسته خود اقدام نماید در غیر اینصورت زفره سیستم تعهدی در قبال اطلاعات ازبین رفته ندارد.

۲-کاربر متعهد هست تا در نگاهداری رمز عبور خود کوشا بوده و در صورت افشا شدن رمز سریعا آن را تغییر دهد.