مسئولیت

– در این بخش شما میتوانید تمامی کارها و فعالیت های خواسته شده برای هر پروژه را که از پیش تعریف نموده اید مشاهد نمایید به همراه تاریخ تحویلو یا زمان تاخیر در انجام آن کار،  همچنین در بخش فیلتر [1] میتوانید مشخص نمایید که کدامیک از موارد را برای شما نشان دهد تا پیدا کردن موارد تسریع پیدا نماید. همینطور میتوانید فیلتر مورد نظر خود را در بخش فیلتر جدید [5] تعریف نمایید و با کلیک بر روی گزینه  [6] آنها را بروز رسانی کنید.
– با کلیک بر روی علامت ستاره [2]میتوانید آن فعالیت را در ستاره دار نمایید.
– زدن چک مارک[3]  بدین معناست که آن کار به اتمام رسیده است. masuliat

مسئولیت >> فیلتر جدید :
در این صفحه پس از ذکر نام فیلتر میتوانید مواردی از قبیل اینکه : چه کسانی مسئول این پروژه هستند [1]، موعد مقرر [2]، نوع پروژه [3] و وضعیت پروژه   [4]را مشخص نمایید. پس از تنظیم موارد دیگر بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

new filter