پروژه ها

مرحله بعدی ساخت یک پروژه است، برای این کار به قسمت پروژه ها رفته و بر روی دکمه پروژه جدید کلیک میکنیم. projects

در صفحه باز شده ابتدا نام پروژه و مختصری از شرح پروژه را مینویسیم.
در قسمت مشتری ، نام شرکت یا شخص را ذکر میکنیم. در صورتی که آن پروژه داخلی باشد تنها اسامی کارکنانی که مرتبط با این پروژه هستند را مشخص میکنیم.
در قسمت گروه ها ، نوع پروژه را مشخص میکنیم. در صورتی که در لیست پیش فرض نباشد خودمان یک گروه جدید ایجاد میکنیم.
در قسمت Starts on   ، زمان شروع پروژه را مشخص میکنیم.
قابلیت دید پیش فرض و قالب پروژه را مشخص کرده (معمولا به صورت پیش فرض تعیین شده اند) و سپس بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

new project

در این مرحله وارد صفحه پروژه و امکانات مربوط به آن میشویم که شامل موارد زیر میباشد:

project kontrol

  • نام پروژه
  • بازه های زمانی
  • لیست کارها
  • فایل ها
  • تقویم
  • صفحات
  • بلیط ها
  • زمان
  • افراد

نام پروژه :
در این صفحه میتوانید اطلاعات پروژه خود شامل درصد پیشرفت پروژه[1] ، فعالیت های اخیر[2]  و نام افراد مرتبط به آن پروژه [3] را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی گزینه ها [4] میتوانید پروژه خود را اصلاح، حذف و یا موارد دیگر را اعمال نمایید.

test

بازه های زمانی:
در این قسمت میتوانید انجام یک فعالیت جدید برای افراد را در یک بازه زمانی خاص تعریف نمایید. برای این کار بر روی نقطه عطف جدید کلیک کنید.bazehaye zamani

-2  نطفه عطف جدید:
در این قسمت پس از نوشتن خلاصه  فعالیت، در بخش Start on [1] تاریخ شروع و در بخش Due on [2] تاریخ پایان را مشخص میکنیم. پس از نوشتن یادداشت ها و مشخص نمودن افراد مسئول و دیگر گزینه ها بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

noghteye atf

 

لیست کارها:
در این بخش میتوانید لیست کارهای فعال در پروژه را مشاهده کنید. برای ایجاد کار جدید برروی دکمه لیست کار جدید کلیک نمایید.

liste karha

لیست کار جدید:
در این صفحه بخش خلاصه و مشخصات کامل کار را تکمیل و پس از انتخاب دیگر موارد بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

liste kare jadid

فایل ها:
در این قسمت میتوانید انواع ضمیمه ها شامل مدارک ، فایل های عکس و غیره را آپلود ، مشاهده و بررسی نمایید. برای افزودن فایل بر روی دکمه آپلود کردن فایل ها کلیک کنید.

files

آپلود کردن فایل ها:
همان طور که در تصویر مشاهده میکنید در این قسمت به راحتی میتوانید فایل های خود را اضافه نمایید [1] و پس از مشخص نمودن دسته  [2]و دیگر موارد بر روی دکمه آپلود [5] کلیک نمایید.upload

صفحات :
همان طور که در تصویر میبینید بخش صفحات برای نوشتن مشارکتی بکار میروند که توضیح آن در متن مشخص شده است. برای ساخت یک صفحه جدید برروی دکمه صفحه جدید کلیک نمایید.pages

صفحه جدید:
در صفحه باز شده نام و محتویات صفحه را مینویسیم. همچنین برای ضمیمه کردن فایل نیز میتوانید بر روی فایل ها را ضمیمه کن[1]  کلیک نمایید. پس از تنظیمات دیگر موارد بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

 

new page

 

بلیط ها:  
شما در این بخش میتوانید به راحتی برای هر یک از افراد مجموعه پیغام ( به اصطلاح بلیط ) بفرستید و یا بلیط های ارسال شده را مشاهده کنید. برای ارسال یک پیغام جدید بر روی بلیط جدید کلیک کنید.

ticket

-6  بلیط جدید:
در صفحه باز شده خلاصه و مشخصات کامل را مینویسیم. همچنین برای ضمیمه کردن فایل نیز میتوانید بر روی فایل ها را ضمیمه کن کلیک نمایید. پس از تنظیمات مواردی همچون دسته، اولویت ، تاریخ ، افراد مسئول و غیره بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

new ticket

 

افزودن کامنت:
هنگامی که  افراد پیغامی را از طرف شما دریافت میکنند ویا بلعکس ،میتوانند در زیر آن بلیط کامنت خودشان را بنویسند و یا حتی فایلی را به آن بلیط ضمیمه کنند. همچنین با کلیک بر روی گزینه ها [1]  میتوان از امکانات دیگری از قبیل تکمیل کردن ، قفل کردن پروژه ، انتقال به پروژه و غیره استفاده کرد. comment

زمان:
در این صفحه میتوانید گزارش های مربوط به هر پروژه را در بازه های زمانی مختلف مشاهده و یا یک گزارش جدید ایجاد نمایید.

time

 

افراد :
در قسمت افراد مشخصات افرادی را که مایل هستید به این پروژه دسترسی داشته باشند را اضافه میکنیم.

afrad

افزودن سریع :
برای افزودن هر یک از موارد در داخل هر پروژه میتوانید بر روی افزودن سریع کلیک کرده و پس از انتخاب موضوع مورد نظر بر روی ادامه کلیک نمایید.fast