اولین ورود به زفره سیستم

پس از ثبت نام و انتخاب بسته مورد نظر در وب سایت www.zafresystem.com وارد داشبورد یا همان کنترل پنل مدیریت میشوید. در بالای این صفحه امکانات زیر را مشاهده میکنید: افزودن سریع زباله ویژه جستجو مسئولیت زمان تقویم پروژه ها افراد