نرم افزار مدیریت پروژه | سیستم مدیریت پروژه | سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه زفره سیستم جهت مدیریت پروژه یکی از بهترین سامانه مدیریت پروژه می باشد. نرم افزار مدیریت پروژه فوق الذکر بسیار ساده و آسان می باشد.

قوانین استفاده از زفره سیستم

قوانین استفاده از زفره سیستم بسیار ساده و واضح هست٫ سعی کردیم قوانین را تا حد امکان ساده نماییم تا استفاده از نرم افزار بسیار آسان گردد.

1-کاربر متعهد می گردد در زمان موعد نسبت به تمدید بسته خود اقدام نماید در غیر اینصورت زفره سیستم تعهدی در قبال اطلاعات ازبین رفته ندارد.

2-کاربر متعهد هست تا در نگاهداری رمز عبور خود کوشا بوده و در صورت افشا شدن رمز سریعا آن را تغییر دهد.